CALEIDOSCOP CULTURAL

CALEIDOSCOP CULTURAL

duminică, 9 aprilie 2017

Proiecte eTwinning

eTwinning School Label awarded for ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION CREANGĂ” BUZĂU


Dear NICOLETA IFRIM,
Congratulations on the success of your school obtaining the award of the eTwinning School Label 2018- 2019. It is a great achievement by all the eTwinning team in your school and an example to all schools in the eTwinning Community.The official announcement will be made on the eTwinning.net Portal this week. There will be an special press release about the award at European level and the news will also be on the Erasmus + Facebook page.  The eTwinning School Label (here attached) may be used by you on your website, your profile, publications etc. Around the same time a special pack will come to your school with some special items in it for both teachers and pupils. Once again congratulations as the first set schools to receive this new award, a wonderful achievement
The eTwinning Team


Proiecte eTwinning

              Introducerea proiectelor în curriculum este o strategie cvasi-curentă în practica educațională de astăzi. S-a observat în timp că elevii devin mai implicaţi în procesul de învăţare atunci când au posibilitatea de a analiza, de a cerceta probleme complexe, provocatoare, care se aseamănă cu cele din viaţa reală.
             Învăţarea pe bază de proiecte este un model de instruire care îi implică pe elevi în activităţi de investigare a unor probleme reale/posibile şi are drept rezultat obţinerea unor produse autentice, adesea palpabile. Fiind realizate pe o platformă digitală, cerințele de utilizare a acesteia, dar și posibilitatea de utilizare a diferitelor aplicații web 2.0 duc la dezvoltarea competențelor TIC atât pentru elevi, cât și pentru profesori. De asemenea, temele proiectelor au o mare diversitate și, mai ales, au caracter interdisciplinar.
            Fiind, de regulă, organizate între școli din minimum două țări europene diferite, vor aduce și un plus de cunoaștere geografică, istorică, de tradiții sau asupra sistemului de învățământ, indiferent de subiectul ales pentru proiect. În plus, utilizarea unei limbi de circulație internațională ca mijloc de comunicare în cadrul proiectului, alta decât cea maternă, contribuie la îmbunătățirea competențelor de utilizare a limbilor străine.
          Efectele proiectelor eTwinning: "L 'école du futur"(fondator), "Le magazine en ligne pour les échanges culturels" (fondator), "CU for Christmas!" (membru) și "Bonjour Noel!" (membru), la care am participat în parteneriat cu alte școli europene, pe parcursul anului școlar 2016-2017:
       - Diversificarea activităților de învățare: folosirea unei varietăți de metode, tehnici și materiale suport, alegerea temelor de lucru împreună cu elevii, astfel încât să răspundă intereselor acestora, schimburi de informații și de produse ale activității împreună cu elevi și cadre didactice din școlile partenere, desfășurarea unor activități/ sarcini de lucru în echipe de elevi din diferite școli partenere etc.
          - Stimularea interesului elevilor, captarea atenției și creșterea relevanței învățării. eTwinning a arătat că elevii sunt dornici să învețe dacă sunt încurajați și ghidați în mod adecvat. Prin activități noi, mai puțin rigide, prin lucru în echipe și printr-o bună comunicare profesor-elev, copiii găsesc plăcerea și bucuria învățării.
           - Diversificarea curriculumului. Proiectele eTwinning pot fi o sursă de activități sau teme care pot fi valorificate în cadrul curriculumului școlar ori în completarea acestuia (prin activități extracurriculare).
           -Efectele proiectelor se leagă strâns unele de altele: astfel, diversificarea activităților de învățare determină creșterea interesului elevilor, a motivației pentru învățare, a implicării și, în acest fel, la ameliorarea performanțelor și la temeinicia rezultatelor.
          - Copiii sunt, prin particularitățile de vârstă, ființe curioase și dinamice. Desfășurarea rutinieră a orelor de curs (prelegere, dictare, copiere de texte, colorat de fișe sau rezolvat șiruri de exerciții etc.) le exersează elevilor resemnarea, supunerea, răbdarea. Acestea sunt efectele ”asistării” la lecții sau ale ”participării pasive”, pentru care proiectele eTwinning pot fi un antidot.
           - Colaborarea cu alți colegi din școală sau din alte școli europene poate fi o cale de a împrospăta activitatea profesională, astfel încât predarea să capete noi valențe și să devină o activitate plăcută, motivantă, care oferă frecvent satisfacții profesionale. Munca în echipă a profesorilor din aceeaşi şcoală conduce la creşterea prestigiului nu numai al cadrelor didactice, dar şi al instituţiei.
           - eTwinning creează posibilitatea apartenenței la o comunitate profesională. eTwinning nu este doar un portal, este o rețea profesională care reunește peste 400.000 de cadre didactice din Europa și numeroase resurse metodologice sau posibilități de interacțiune și de schimb de idei (evenimente de învățare, spații de discuții etc).

         -Schimbul de idei și de exemple de activități/ scenarii sunt surse de inspirație pentru ameliorarea propriei activități.
          -Elevii au sentimentul că implicarea în proiectele eTwinning le-a permis să afle mai multe despre diverse ţări europene şi culturile lor, despre diferitele sisteme de învăţământ, le-a oferit o mai mare deschidere, capacitate de adaptare la contexte diferite, i-a făcut să accepte tradiţiile şi opiniile celorlalţi.
          -Elevii şi-au dezvoltat competenţele de comunicare verbală şi scrisă într-o limbă străină, au apreciat colaborarea cu alţi oameni, și-au dezvoltat o atitudine pozitivă faţă de protejarea mediului înconjurător, experiența eTwinning i-a ajutat să se adapteze ulterior la medii şi realităţi diferite, au dobândit încredere în ei, au învăţat să-şi asume responsabilităţi, comunicarea și cooperarea i-a făcut să devină mai deschişi către alţii, și-au dezvoltat spiritul de echipă, abilităţile de traducere şi lucru cu calculatorul. În plus, le-a fost stimulată imaginaţia. Și-au îmbogăţit vocabularul în limba străină, precum şi cunoştinţele generale şi percepţia asupra acestei limbi. Devin astfel mai motivati şi încurajați să înveţe limbi străine, au câştigat încredere în sine, și-au dezvoltat simțul responsabilității, dar și capacitatea de, adaptare la cerințe noi; în derularea proiectelor de cooperare, lucrul cu multe instrumente online, experiența eTwinning le-a stimulat creativitatea;
          -Utilizarea frecventă a limbii străine în cadrul proiectului crește încrederea în sine a elevilor, ceea ce îi stimulează să obțină certificări pentru nivelul de cunoaştere a limbii engleze sau franceze, limbile cel mai des utilizate în proiectele de parteneriat eTwinning.
          -Elevii care au participat la proiecte eTwinning sunt mai implicați în viața comunității, implicându-se adesea în procesul decizional de la nivel local.
         Comunicarea este cel mai important element în universul eTwinning. Aici se creează săli de clasă fără ziduri, în care elevii din colțuri diferite ale Europei comunică și își împărtășesc ideile. Spaţiul virtual eTwinning include instrumente precum forumul, chat-ul, e-mail-ul și videoconferințele.
         Comunicarea presupune dialog şi înţelegere. Proiectele eTwinning ne-au ajutat la îmbunătățirea abilităților de comunicare într-o limbă străină, oferind elevilor clasei noastre ocazii de a o folosi în contexte reale. Organizarea de videoconferințe a fost o bună ocazie de a motiva și implica elevii. Ea a putut fi organizată în diverse etape ale proiectului și a avut diferite scopuri: de cunoaștere reciprocă, de sărbătorire a unui eveniment sau a unei date importante, de a organiza o lecție sau activitate comună, un spectacol, concurs sau de a celebra încheierea cu succes a unui proiect.
Proiectele eTwinning presupun muncă în echipă, sprijin reciproc, efort comun pentru rezolvarea unor sarcini, implicând astfel, pe lângă dimensiunea cognitivă a procesului de învăţare, şi dimensiunile afectivă şi socială – acestea stimulând motivaţia, implicarea şi performanţa. Activitatea din proiect trebuie derulată în cooperare, și nu în paralel, dar ea poate îmbrăca mai multe aspecte. Un prim nivel al colaborării este cel al proiectelor de schimb de informaţii, de simple postări de fotografii sau prezentări Powerpoint ale şcolii/ localităţii sau ale unor teme etc. Este de dorit ca în acest caz, echipa parteneră să ofere feedback, prin comentarii sau reacții la postări, discuții pe forum, sesiuni de chat. Se pot, de exemplu, realiza chestionare, videoconferințe sau concursuri care să motiveze și să dinamizeze aceste activități de cunoaștere reciprocă, să stimuleze elevii în a parcurge și a analiza lucrările partenerilor .
       În cadrul proiectelor colaborative, profesorii şi elevii din diferite ţări nu doar comunică, ci şi învaţă împreună, de la stadiul de inițiere și planificare a activităților, până la atingerea obiectivelor și evaluare.
       Colaborarea noastră a inclus realizarea unui produs comun bine definit, ales în echipă, care să cuprindă lucrările pe tematica aleasă ale echipelor participante (blog, revistă ș.a.).
       O modalitate motivantă de a organiza activitatea a fost adresarea de probleme, sarcini de lucru, ”provocări” celorlalte echipe, urmate de compararea modului de rezolvare a acestora, sau crearea ”în lanț” a unei povestiri sau poezii.
       Un nivel superior al colaborării l-a constituit lucrul în echipe transnaționale, constituite din elevi toate țările partenere, pentru realizarea unui produs comun, aceasta fiind o practică eficientă pentru realizarea unei cooperari reale.
       Colaborarea între cadrele didactice participante la un proiect este vitală, partenerii fiind unul dintre ”ingredientele magice” ale unei colaborări de durată. Cooperarea trebuie să înceapă din stadiul de planificare a proiectului, cu găsirea unor activități realizabile, relevante și care să stimuleze interacțiunea elevilor, și să continue până la evaluare și diseminarea lui.
        Totodată, activitățile propuse trebuie să nu se limiteze la reproducerea de date, ci să se adreseze nivelelor superioare ale taxonomiei lui Bloom, vizând înțelegerea și utilizarea conceptelor în contexte noi, realizarea de conexiuni și interpretarea, argumentarea și evaluarea, având ca scop final dezvoltarea și manifestarea creativității elevilor.
      În anii școlari: 2015-2016 și 2016-2017 am participat în parteneriat cu alte școli europene, la următoarele Proiecte eTwinning:


v  Proiecte eTwinning la care am participat în calitate de fondator:  


ü  "Mind Mapping et la création littéraire"Marcatori- Alain Regnier, Athénée provincial de La Louvière, BELGIA"Carnaval- Personaje din povești" scenetă școlară

 


"Povestea Lenei" (scenetă școlară)

"Revolta animalelor"- scenetă școlară"Salvați Planeta Albastră!" (scenetă școlară)

 ü  "eCultural Kaleidoscope"


                                                                   Diversitate

                                                 1 Decembrie, Ziua Națională a României 

ü  "Le magazine en ligne pour les échanges culturels"Revista PRIMII PAȘI SPRE CARTE Nr.7


ü  "L 'école du futur"
                                  

                                                                   9 Mai- Ziua Europei

https://www.youtube.com/watch?v=u3ERRvZpsW4&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A&index=28


https://www.youtube.com/watch?v=dWnRdr0lk_o&index=43&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A


https://www.youtube.com/watch?v=vW4kKT308e4&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A&index=26


                                            Școala Altfel- Târgul dulciurilor

Ecole du futur- L'Arménie et la Roumanie, eTwinning collaboration: 

https://www.youtube.com/watch?v=ydeO1uu4PLc&t=123s

 https://www.youtube.com/watch?v=f4sjtd2HXYQ 

https://www.youtube.com/watch?v=vMDPy-A92_Y

 https://www.youtube.com/watch?v=Bz9bf6GrfGchttps://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/project/etw_certificate_130188_ro.pdf
v  Proiecte eTwinning la care am participat în calitate de membru


ü  "European Day of languages 2015"- "Ziua Europeană a Limbilor 2015"


ü  "Childhood, smile and color"/ "Copilăria, zâmbet şi culoare"


ü  "L`Euro 2016 dans nos ecoles" / "Euro 2016 în şcolile noastre"


ü  "Paddington tournee en Europe" / "Turul Paddington în Europa"
ü  "Mobilizing Analytyc Play"

ü  "Дед Мороз/Kalėdų Senelis /Santa Claus/Moș Crăciun", "Salut, père Noël !" 

 
ü  ,,Crăciunul în lume"/ "Christmas in the world", "Le Noël dans le monde”
ü  "Christmas traditions and greetings- Christmas card chain"/ "Tradiții și urări de Crăciun- Crăciun- Card în lanț"

ü  "Salut père Noel!"ü  "Whe do you come from"/ "De unde ești?"


ü  "We are Union friends"/ "Suntem prietenii Uniunii"


ü  "European Delights"

ü  "Fêtes et traditions populaires"/ Sărbători și tradiții populare

ü  "Пасхальный стол и обряды у разных народов" / "Velykų papročiai ir tradicijos"/ "Masa de Paști și obiceiuri pascale la diferite popoare"


BIBLIOGRAFIE:


v  https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/project/etw_certificate_116179_ro.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=ydeO1uu4PLc&t=123s
 https://www.youtube.com/watch?v=f4sjtd2HXYQ
https://www.youtube.com/watch?v=vMDPy-A92_Y
 https://www.youtube.com/watch?v=Bz9bf6GrfGc
https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/pupil/etw_pupilcertificate_75011_ro.pdf https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/label/qualitylabel/etw_qualitylabel_75011_ro.pdf
https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/label/qualitylabel/etw_qualitylabel_86516_ro.pdf https://live.etwinning.net/files/desktop/pdf/certificate/pupil/etw_pupilcertificate_86516_ro.pdf
https://twinspace.etwinning.net/
v  Curs iTeach- "Participarea elevilor în proiecte eTwinning"- Autori: Irina Vasilescu; Tutori: Irina Vasilescu, Nela Dumea, Simina Velea;  Institutul de Științe ale Educației

                              An școlar 2017-2018


                              Museum in my city


                                     

We make the books with picture

                                                        Ghetuțele lui Moș Nicolae- 6 decembrie 2017
      Schimb de felicitări de Crăciun, cu elevi ș cadre didactice din școlile partenere, în cadrul proiectelor  eTwinning

Obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou:

https://www.youtube.com/watch?v=XoYLVQS2vdg

https://www.youtube.com/watch?v=rdgNcrBaVuc

https://www.youtube.com/watch?v=XLllwpFUsGc               "Casa Memorială Ion Creangă"

23 aprilie- Ziua Internațională a Cărții- "Carnaval- Personaje din povești"/ Prezentare de carte pentru copii- Clasa Pregătitoare B, Școala Gimnazială "Ion Creangă"

https://www.youtube.com/watch?v=5YYoK0kjR4E&t=141s


Revista  "Primii paşi spre carte"- Nr.   14/ / ianuarie 2018


             

Nous sommes L'Europe!

               26 Septembrie- Ziua Eurpeană a Limbilor/ September 26 - European Language Day- Clasa Pregătitoare B, Prof.înv.primar, Ifrim Nicoleta- Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău (26 septembrie 2017)   5 Octombrie- Ziua Mondială a Educației/ October 5 - World Education Day- Clasa Pregătitoare B, Prof.înv.primar, Ifrim Nicoleta- Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău (5 octombrie 2017)
      


        Săptămâna Educației Globale 18 – 26 noiembrie 2017 – „Lumea mea depinde de noi”/ 20 noiembrie - Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului/ November 20 - International Children's Rights Day- Clasa Pregătitoare B, Prof.înv.primar, Ifrim Nicoleta- Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău (20 noiembrie 2017)

1 Decembrie- Ziua Națională a României- "Românași și româncuțe"- Prof.înv.primar, Ifrim Nicoleta- Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău (1 decembrie 2017)24 ianuarie 1859: Mica Unire – Unirea Principatelor Române sub Alexandru Ioan Cuza (24 ianuarie 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=TQmmVNNbrZg&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A&index=51


https://www.youtube.com/watch?v=ALjcqhx5jI4&index=52&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A

https://www.youtube.com/watch?v=jBPLaCbkjvw&index=53&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A


https://www.youtube.com/watch?v=ln7EBHYY5Jw&index=18&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A


https://www.youtube.com/watch?v=naqK-UtZbiw&index=19&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A


https://www.youtube.com/watch?v=XoYLVQS2vdg&index=10&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A

https://www.youtube.com/watch?v=XLllwpFUsGc&index=8&list=UUuababiuDwcc2lR4VXh8I7A
 Filme documentare "Frumuseți din țara mea" de promovare a tradițiilor locale, a valorilor  naționale, a patrimoniului cultural (resurse moștenite din trecut:  monumente, peisaje culturale, practici, abilități, cunoștințe și expresii ale creativității umane, colecții conservate și administrate de instituții publice: muzee, biblioteci, arhive); Elev- Ifrim Valeriu- Clasa a VI-a A, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău; Prof.îndrumător: Prof.înv.primar- Ifrim Nicoleta, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău:"Frumuseți din țara mea"

"Toamna buzoiană- Hărnicie, bucurie, veselie"

Elev- Ifrim Valeriu- Clasa a VI-a A, Școala Gimnazială Ion Creangă Buzău
"Frumuseți din țara mea"

"Pe cărările toamnei buzoiene"

Elev- Ifrim Valeriu- Clasa a VI-a A, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău
"Frumuseți din țara mea"

"Toamna brașoveană"

Elev- Ifrim Valeriu- Clasa a VI-a A, Școala Gimnazială Ion Creangă Buzău Filme documentare de promovare a tradițiilor locale și a valorilor  naționale  "Frumuseți din țara mea"
Ifrim Valeriu- Clasa a VI-a A, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău
Frumuseți din țara mea- Castelul Cantacuzino Mănăstirea Caraiman- Bușteni


Frumuseți din țara mea- Bușteni- Lacul Bolboci- Peștera Ialomiței- Babele- Sfinxul


Frumuseți din țara mea- Cetatea Făgărașului


Frumuseți din țara mea- Brașov


Frumuseți din țara mea- București- Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, Muzeul Național de Geologie, Muzeul Național de Istorie a României 
Săcele- Centrul istoric al Brașovului- Piața Sfatului- Biserica Neagră- Muzeul de istorie- Poarta Ecaterinei- Strada Sforii- Bastionul Țesătorilor


Frumuseti din tara mea- Poiana Brașov


Frumuseți din țara mea- Predeal
Frumuseți din țara mea- Râșnov Brașov


Frumuseți din țara mea- Prima școală românească din Scheii Brașovului


Frumuseți din țara mea- Grădina Zoologică Cartier Noua Brașov


Frumuseți din țara mea- Castelul Bran- Brașov


Frumuseți din țara mea- Pîclele- BuzăuFrumuseți din țara mea- Bucovina


Frumuseți din țara mea- Bușteni


Frumuseți din țara mea- Parcul Natural Bucegi


Frumuseți din țara mea- Castelul Peleș- Sinaia


Frumuseți din țara mea- Castelul Pelișor, Mănăstirea Sinaia


Frumuseți din țara mea- Sfinxul, Babele, Peștera Ialomiței, Grota Urșilor


Frumuseți din țara mea- Bușteni- Mănăstirea Caraiman, Cascada Urlătoare


Frumuseți din țara mea- ConstanțaFrumuseți din țara mea- Muzeul de istorie- Constanța

Frumuseți din țara mea- La mare (Marea Neagră)


Frumuseți din țara mea- București


Frumuseți din țara mea- Muzeul Grigore Antipa- București


Frumuseți din țara mea- Drăgaica- Buzău


6 februarie – Ziua Siguranței pe Internet

  
       Emisiunea "Afaceri Creative in România" din 16 februarie 2018, ora 18.00-20.00, a adus în casele noastre, din America, pe Doamna Prof. Smaranda (Mada) LIVESCU-
 678- 847-1313  (USA)  
 UNIFERO Inc.
President & Diplomatic Founder
Fulbright Scholar
Fellowship grant recipient from the Department of State of the USA
English & ESOL Senior Specialist, PhD in Curriculum Development
Master in Intercultural Communication
TESOL Member, Conferences Workshop Moderator & Presenter
Keynote Speaker &
Freelance Writer & English Language Teaching Consultant
University of Virginia on Line Endorsement Courses Instructor


   

In seara aceasta de la ora 18 la 20 ora Romaniei, ascultati interviurile pe Radio Pro Diaspora.
www.prodiaspora.de, sau: http://tunein.com/embed/player/s106078/
sau http://www.romaniaradio.ro/radio/radio-prodiaspora.shtml
sau http://www.liveonlineradio.net/germany/radio-prodiaspora.htm
sau folosiți fișierul de ascultare ce îl puteți descărca aici: http://prodiaspora.de/prodiaspora.m3u
In seara aceasta de la ora 18 la 20 ora Romaniei, ascultati interviurile pe Radio Pro Diaspora.
www....

https://twinspace.etwinning.net/46471/materials/files


                                                           POVESTEA MĂRȚIȘORULUI
"Buzăul de ieri, Buzăul de azi"
Armine Grigoryan, Gyumri N1 high school , ARMENIAEvelina P. -Italia
 

"22 Aprilie- Ziua Pământului"9 mai – Ziua Europei
9 mai - Journée de l'Europe
May 9 - Europe Day
"9 Mai- Ziua Europei"- Clasa Pregătitoare B, Școala Gimnazială "Ion Creangă" Buzău

"9 Mai- Ziua Europei"Parada Militară Internațională Buzău, 17 mai 2018
https://www.youtube.com/watch?time_continue=162&v=Ht0Z6hepZjQ

Activităţile dedicate Zilei Eroilor și aniversării Centenarului României la Buzău


Revista de schimb cultural internațional "Primii pași spre carte", Nr.16/ iunie 2018


Revista de schimb cultural internațional "Primii pași spre carte", Nr.16/ iunie 2018

ANEXE- DEZVOLTARE PROFESIONALĂ
 

 
International Union of Romanian Women for Women Inc.

Schita Program Conferinta Internațională UNIFERO 2018

Iulie 11 – sosiri, cazari, intilnire mass media locala - interviuri
Iulie 12 – sosiri, cazari, intilniri oficialitati, mass media
Iulie 13 –   Vernisaj expoicoane si costume populare                -12:30 – 13:00
-      Deschidere oficiala- Presedinte; citire mesaje oficiale -13:00 – 14:30
-      Alocutiuni oficialitati Alba Iulia, Romania, China, Israel, Italia, SUA
-      Saluturi membri ai comunitatilor /organizatiilor din judet si tara     
-      Premiere concursuri elevi si adulti                                  
-      Pauza cafea si Vernisaj expo carte si reviste            - 14:30 – 14:45    
-      Concert spectacol de caritate                                  – 15:00 - 16:30
-      Pauza cafea si Lansare carte                                   - 16:45 – 17:45
-      Memento – Parastas eroilor neamului                  – 18-30 – 20:30
Iulie 14 –  Modul I
Marea UNIRE Centenar (Lucrari)                                            - 9:00 – 11:00 Prezentare UNIFERO
    Femei si familii in evenimente istorice/Marea Unire -
    Fotograful UNIRII
    Romania Moderna – pastrarea identitatii prin educatie
    Centenar Marea UNIRE – Scoli-orase infratite
    Incluziune sociala, educationala a cetatenilor romani de
    etnie rroma si prin actiuni legate de istoria Romaniei
    Actiuni ale ONG-urilor – educatia tinerelor generatii
    Supliment antologie copii superdotati /defavorizati
    Revista Cervantes, iunie 2017
    Scoala altfel- Scoala Gimnaziala “Ferdinand” (Bucuresti)    
    Sc. Gimnaziala “Ion Creanga” Buzau
    Parteneri UNIFERO – Universitatea “Spiru Haret”
    Educatia transfrontaliera si globala - trafic uman-
    pericole, rezolvare
    Monarhia si rolul ei in formarea si pastrarea
    ROMANIEI moderne
    Eroi si eroine - Figuri feminine participante
    la Marea UNIRE din 1918
    Basarabia in Unire
    Alba Iulia – importanta istorica; proiecte legate
    de aniversarea centenara si mai departe
    Workshop educativ pt seniori:  folosirea internetului
    Prezentare Fundatia Literar Istorica – „Stoika
    Prezentare Revista „Independenta Romana
    Independenta prin cultura”
    Prezentare Asociatia „Iulia Hasdeu
    Expozitie Icoane si costume populare vechi

-       Pauza cafea                                                           - 11:00 – 11:15
-      Modul II – Siguranta Auto – workshop                  - 11:15 – 12:30
*      Concurs Gatronomic UNIFERO – The Iron Chef & Pranz 12:45 – 14:00
-      Modul II – Continuare -                                            - 14:15 – 16:00
Lansare film: Asociatia:”Nascuta Inger” – Pres. Karmen SUCIU
Prezentare film: Documentarul "Marea Unire - România, la 100 de
                        ani"- agenţia naţională de presă Agerpres
-      Educatie/traditie/istorie- la CENTENAR - 
-      Prezentari carte
-      Expo si prezentare Reviste scolare, reviste si ziare
-      Pauza cafea si completare formulare Rezolutie     - 16:00 – 16:30
-      Modul III - Workshop – Internet - prieten /dusman? 17:00 – 18:00
Intilnire BD UNIFERO                                                            - 18 00 – 18 30
Adunare Generala UNIFERO - citire schita Rezolutie 2018   - 18:30 – 19:30
Inchidere oficiala a lucrarilor Conferintei Internationale UNIFERO XI    
*      Receptie & Concurs Canto UNIFERO 2018                - 20:15 - 22:00

Iulie 15 –    Excursii documentare si actiuni in ALBA IULIA si judet (comuna Ciugud);  BLAJ (intilniri si mini spectacole; vizite la obiective sociale, persoane dezavantajate, scoli, cluburi locale)
                              


 
International Union of Romanian Women for Women Inc.


Program  
Deschidere oficiala
a.    Saluturi
b.   Prezentare organizație si parteneri: prof. Smaranda CAZAN-LIVESCU- Presedinte si Fondator UNIFERO Inc., Atlanta, SUA
c.    Prezentări parteneri si organizatii
Spectacol caritate:
-          Montaj literar – Poezie Ileana BODI; sceneta
-          Soliști – Mircea BELBE & Co (Finteus)
-          Parada modei – costume populare autentice – Niculina MERCEANU, Luminita AVRAM (Camine Culturale  CIUGUD,  HAPRIA, TELEAC, DRAMBAR. SEUSA, Ortisoara, Bucuresti, Ploiesti, Vatra Dornei)
-         Memento – Parastas eroilor neamului – Delia RADMANASTEAN si Eugenia BOJIN
Module pe temele:

1.   Marea Unire aniversare – prezentare istorie Basarabia/ implicare femei si activ. actuale pentru reunificare - Zoia JALBA (Chisinau, RM)
2.   Marea UNIRE – istoria în imagini- Expoziție – Echipa UNIFERO București
3.   Prezentare UNIFERO - parteneriate educaționale la centenar (Maria VISOSCHI (Valenii de Munte), Maria PETRESCU (Bucuresti), Nicoleta MARGHITAS (Liebling, Timis), Nicoleta IFRIM Sc. Gimnaziala „ Ion Creanga” (Buzau)
4.   Familiile evreiesti si marea Unire – Serena ADLER (Bucuresti, RO)
5.   Fotograful Unirii – Stefan MARZA – Elisabeta IOSIF
6.   Romania Moderna – pastrarea identitatii prin educatie -Marea UNIRE - Milena MUNTEANU-LITOIU (Canada)
7.   Centenar Marea UNIRE – Scoli-orase infratite – Alina Ileana POPESCU 
8.   Incluziune sociala, educationala a cetatenilor romani de etnie rroma si prin actiuni legate de istoria Romaniei – an aniversar – Marilena BAN
9.   Actiuni ale ONG-urilor – educatia tinerelor generatii: Pentru educatie continua, impotriva violentei in familie si societate - Campania de combatere a violentei si activitatea din Tabara "Ceata lui Pitigoi" – Miorita SATEANU- Asociatia Femeilor din Bihor
10. Siguranta Auto (Virgil MIHAILOVICI); Asistenta sociala/medicala copii/adolescent/adulti/seniori – Monica SOFRON, Karmen SUCIU; George TERZIU - supliment antologie copii superdotati dar si defavorizati; Revista Cervantes, iunie 2017
11.    O scoala altfel- Scoala gimnaziala „Ferdinand”, Bucuresti in an centenar - Violeta DASCALU
10.                Educatia transfrontaliera si in lume - trafic uman-pericole, rezolvare – S. LIVESCU (USA), Maria PETRESCU (RO)  
11.                 Delia si Fernando PRADA (Suedia/Columbia)- Monarhia si rolul ei in formarea si pastrarea ROMANIEI moderne
a.    Eroi si eroine - Figuri feminine participante la Marea UNIRE din 1918 – Tuca ABUTNARITEI si echipa Vatra Dornei (RO)  
b.   Femei ale Gorjului in Istorie -  Ionela IONESCU – (Bumbesti-Jiu)
12.                Alba Iulia – importanta istorica; proiecte legate de aniversarea centenara si mai departe – Scoli, organizatii si cluburi din localitate
13.                Workshop educativ
Folosirea internetului – educatie nonformala (S.L, M.P, M. SOFRON)
·         Educatia in limba romana pentru copiii romani de peste hotare     Lect.univ.dr. Adina M. CHIRIMBU
·         Principiul national - temelie a literaturii romane moderne
Conf.univ.dr. Sebastian CHIRIMBU (Universitatea Spiru Haret, Bucuresti)
·         Literatura realitatilor Razboaielor in literatura – Prof. dir. Maria VISOSCHI si elevi
14.                Fundatia Literar Istorica – „Stoika” – Florian STOICA
15.                Revista „Independenta Romana” Doina BARCA
16.                Asociatia „Iulia Hasdeu” – Crina BUCSAN
17.                Icoane  si costume populare vechi – expo – Concursuri Scolare – modalitati de cercetare - Luminita AVRAM, Georgeta NENCIU, Ploiesti, Prahova
Evenimente adiacente:
1.   FILM: Documentarul "Marea Unire - România, la 100 de ani"- agenţia naţională de presă Agerpres - https://m.youtube.com/watch?v=tGFL9LwAEqQ&feature=youtu.be
2.   Expozitii costume populare, pictura, grafica, goblaine si icoane, cartofilie/filatelice pe tema Unirii si femei – Viorica HRUSTOVICI et al.
3.   Prezentari carte – P. ABUTNARITEI; /David Atilla BERTALAN-prezentat de Ileana BODI si Miorita SATEANU (baiatul are 14 ani, tetrapareza cu extindere la cele patru membre si la muschii faciali; comunica doar prin computer - „Adevaruri ascunse in povestiri”)/ N. IFRIM; Florian STOICA; S. LIVESCU/Mada CAZALI/ M. PETRESCU/M. NICULESCU, Doina BARCA si autori locali; scriitori si mass media locale
4.   Expo si prezentare Reviste scolare – N. MARGHITAS, N. IFRIM si locale
5.   Expo reviste  si ziare: CRONICA VECHE –noua (Iasi, RO); REVISTA MEA (Israel); Cervantes- Inspirescu, grup literar
6.   Concurs Canto
7.   UNIFERO Iron Chef – Concurs gastronomic
8.   Moda tineret si adulti 1918 - 2018 si Parada Costumelor Populare – (Internatională) -
9.   Vizite de lucru in ALBA IULIA, comunele: CIUGUD, HAPRIA, TELEAC, DRAMBAR, SEUSA  si  BLAJ
10.                Spectacol caritate: participanti locali si din Bucuresti/tara/RM/Italia,etc.
11.                EVENIMENT: Parastas in Memoria Eroilor Neamului – Reprezentanti UNIFERO din Timis, Arad, Oradea, Vatra Dornei, Ploiesti, Piatra Neamt, Bucuresti, Atlanta.
Invitati: Oficialitati locale, organizatii nonprofit, scoli, businessuri, Camine culturale, ansambluri locale si din tara/Basarabia
Spectacol Caritate invitati: Alba Iulia, Bucuresti, Ortisoara , Finteus, J. Timis,   Comuna Ciugud, Italia, Austria, SUA, China, Spania, Canada, Israel
Restaurante locale, businessuri proprii, femei, etc. pentru IRON CHEF – / UNIFERO Gastronomic Contest (simbata ora 12:30):
Premiere: cel mai frumos costum/ revista/fel de mancare pregatit/ interpretare cintec – adulti/tineri/elevi/ prezentare a locurilor natale (RO, Basarabia, China, It, SUA etc.), activitate/comuna cu prezentarea cea mai numeroasa

Cazare: Hotel PARC, Alba Iulia
Contact eveniment: Prof. Smaranda CAZAN-LIVESCU, Presedinte si Fondator UNIFERO Inc.
0730 838 402 (RO)
         
                                                 

                                          Frumuseți din Delta Dunării                                        Patrimoine culturel


26 Septembrie- Ziua Europeană a Limbilor (26 septembrie 2018)

5 Octombrie- Ziua Mondială a Ediucației- (5 octombrie 2018)

Monumente istorice din România (Ateneul Român- București, Mănăstirea Voroneț , Palatul Cantacuzino-  București, Cazinoul din Constanța ,  Coloana Infinitului – Târgu Jiu, Podul Minciunilor- Sibiu, Biserica fortificată din Viscri , Palatul Culturii- Iași, Castelul Peleș-  Sinaia, Biserica Neagră - Brașov )

Muzeul Național de Artă al României

Muzeul Național de Artă al României este cel mai important muzeu de artă din țară. Funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor. Muzeul a fost înființat în 1948 și este găzduit în Palatul Regal din Capitală.

Artă monumentală româneascăAnsamblul monumental Matia Corvin din Cluj-Napoca

Ansamblul monumental Matia Corvin, alcătuit din cinci statui reprezentându-i pe regele Matia (ecvestru) și pe cei patru generali ai săi, a fost dezvelită în anul 1902 în Piața Mare a Clujului. Macheta lucrării, operă a artiștilor János Fadrusz și Lajos Pákey, a obținut în anul 1900 marele premiu al Expoziției Universale de la Paris. Monumentul clujean a devenit de-a lungul timpului unul din semnele distinctive ale orașului.


    Coloana Infinitului sau Coloana fără sfârșit este o sculptură a artistului român Constantin Brâncuși, parte a trilogiei Ansamblului Monumental din Târgu Jiu, compus din Coloana Infinită, Poarta sărutului și Masa tăcerii concepute și executate de acesta. Inaugurată la 27 octombrie 1938, coloana are o înălțime de 29,35 metri și este compusă din 16 module octaedrice suprapuse, respectiv având la extremitățile inferioară și superioară câte o jumătate de modul. Modulele erau numite „mărgele” de către autorul lor, Brâncuși.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Coloana_Infinitului
"Masa tăcerii", alături de "Coloana Infinitului" și "Poarta Sărutului" reprezintă una din cele trei piese de sculptură monumentală ale Ansamblului Monumental din Târgu Jiu a sculptorului român Constantin Brâncuși. Cunoscut și sub numele de Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, ansamblul este un omagiu adus eroilor căzuți în timpul primului război mondial. Cele trei componente sculpturale monumentale, "Masa tăcerii"